Sunday, October 24, 2021
Obecné informace

Evropská komise spouští portál na podporu malých firem v obchodování

21 října, 2020

Evropská komise spustila portál Access2Markets, který bude malým a středním podnikům nápomocen při obchodování za hranicemi EU. Nový portál je odpovědí na poptávku zainteresovaných stran po lepším vysvětlení obchodních dohod a pomáhá firmám zajistit, aby jejich produkty splnily podmínky pro nižší cla. Bude sloužit firmám, které již na mezinárodní úrovni obchodují, i těm, které teprve začínají sondovat příležitosti na zahraničních trzích.

Evropská unie má rozsáhlou síť obchodních dohod s více než 70 zeměmi a regiony a s řadou další partnerů nyní jedná. Portál Access2Markets strukturuje tento komplexní soubor pravidel do praktických bloků tak, aby menší firmy snáze získaly přístup k relevantním informacím. Konkrétně zobrazuje obchodní podmínky pro dovoz zboží do EU a vývoz na více než 120 zahraničních trhů. Umožńuje vyhledat:

  • cla,
  • daně,
  • pravidla původu,
  • požadavky na produkty,
  • celní postupy,
  • obchodní překážky,
  • statistiky obchodních toků.

Webová stránka Access2Markets v češtině zde: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/cs/content

Více také na: https://www.businessinfo.cz/