Tuesday, October 19, 2021
Obecné informace

Doporučení Hospodářské komory ke snížení rizika nákazy v provozech

22 září, 2020

Hospodářská komora doporučuje firmám a živnostníkům výčet preventivních opatření před šířením nákazy Covid-19 v provozu. Tato doporučení obsahují výčet všeobecně přijímaných základních preventivních opatření přispívajících ke snížení rizika nákazy novým typem koronaviru v provozech, ale i nová doporučení pro organizaci práce na pracovištích a systematické zajištění důležitých informací pro rozhodování vedení firem o zavádění vnitropodnikových protiepidemických opatření. Doporučení nejsou závazná, nicméně Hospodářská komora České republiky doporučuje firmám je dodržovat ve vlastním zájmu.

  1. Pracujte s ověřenými informacemi, informujte své zaměstnance a zákazníky.
  2. Přehodnoťte organizaci práce v podniku.
  3. Zvyšte dezinfekci provozů a větrání.
  4. Zajistěte pro své zaměstnance ochranné pomůcky a dostatek tekutin.
  5. Důrazněji vymáhejte dodržování hygienických opatření po zaměstnancích i zákaznících.
  6. Připravte scénář, co se bude dít, jakmile někdo z firmy onemocní nebo bude v karanténě.
  7. Zapojte technologie do trasování pohybu zaměstnanců na pracovišti.
  8. Zabraňte zvýšené koncentraci zákazníků.

Více na webu www.komora.cz