Sunday, October 24, 2021

Odklad elektronické evidence tržeb až do 31. prosince 2022 platí jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května 2020. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, k datu 1. ledna 2023. Pozastavení se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.

Pozastavení EET znamená, že do konce roku 2022 nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační oznámení. Pokud poplatníci i přes uvedené úlevy chtějí tržby evidovat, mohou tak činit na dobrovolné bázi.

Mezi povinnosti, které zůstávají, patří povinnost ochrany autentizačních údajů, certifikátu a bloků účtenek.

Více na: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/co-znamena-odklad-eet-pro-podnikatele-zakon-zacina-platit-od-dnesniho-dne-10979