Sunday, October 24, 2021
Obecné informace

API zahájila příjem žádostí o dotace na podporu distribučních sítí. Připraveno je 100 milionů korun

01 listopadu, 2020

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu podpory „Smart Grids I“.

Podpora je určená provozovatelům distribučních soustav na zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům. Celkem je pro ně připraveno 100 milionů korun. Výzvu vyhlásilo 1. října 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK.

Žádosti bude API přijímat do 25. února 2021.

Více na: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/smart-grids-i/smart-grids-i-vyzva-vi/