Sunday, October 24, 2021

Zaplaťte paušální daň za leden a únor

Živnostníci, kteří se přihlásili k takzvané paušální dani, mohli v lednu vypnout své trvalé příkazy na placení sociálního a zdravotního pojištění, zbavili se povinnosti podávat daňové přiznání a každoročně doplácet daň z příjmů. Blíží se termín splatnosti první (výjimečně dvouměsíční) částky za paušální daň.

Vzhledem k rychlosti, s jakou se museli živnostníci k paušální dani přihlásit, mohli odvod za leden spojit s únorovou platbou. Tu ale musejí uhradit nejpozději do 22. února. Místo obvyklých 5 469 korun pak zaplatí dvojnásobek, tedy 10 938 korun.

Více na: www.businessinfo.cz

Datum

22. Úno 2021