Sunday, October 24, 2021

Zákaz prodeje ubytovacích služeb

S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 do 1. dubna 2020 do 6:00 se zakazuje prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:

  • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a
  • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území ČR.

Více informací:

koronavirus.mzcr.cz

Datum

27. Bře 2020