Tuesday, October 19, 2021

Zahájen příjem žádostí do programu COVID – Kultura II

Pokračování speciálního dotačního programu COVID – Kultura, tedy 2. výzvu, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK). Jeho cílem je poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře.

Program nabízí možnost využít dvou podpor. Jednak na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře, jednak o jednorázovou podporu pro OSVČ v oblasti kultury.

Žádost podejte na adrese: https://kultura.mpo.cz

2. výzva byla zveřejněna 15. 10. 2020 zde: https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2020/10/2-vyva-k-programu-COVID—Kultura—15-10-2020.pdf

Datum

22. Říj 2020