Tuesday, October 19, 2021

Vyhlášena Výzva XIII. programu podpory TECHNOLOGIE

1. října 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu XIII programu podpory TECHNOLOGIE. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 550 mil. Kč.

Zahájení příjmu: 2. 12. 2020 v 10:00

Ukončení příjmu: 2. 3. 2021 v 10:00

Míra podpory na jeden projekt činí maximálně 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a maximálně 35 % u středních podniků.

Výzva a více informací na: www.agentura-api.org

Datum

02. Pro 2020