Sunday, October 24, 2021

Vyhlášena 3. výzva dotačního programu COVID – Kultura

Ministerstvo kultury spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlásilo počátkem února 3. výzvu dotačního programu COVID – Kultura pro osoby samostatně výdělečně činné. O jednorázovou podporu ve výši 60 000 korun budou moci žádat jednotlivci v uměleckých a umělecko-technických profesích, na které nejvíce dopadly vládní restrikce.

Více na: www.mpo.cz

Datum

05. Úno 2021