Wednesday, October 27, 2021

Vyhlášen stav nouze v ČR

Nouzový stav nastává 12. března 2020 od 14:00 hodin na dobu 30 dnů. V tomto stavu mohou být omezena některá práva a svobody.

S účinností od 13. března 2020 od 6:00 zakázala vláda až do odvolání všechny veřejné a soukromé kulturní, sportovní, společenské, náboženské, vzdělávací a další akce s účastí přesahující ve stejný čas počet 30 osob. Ke stejnému termínu vláda zakázala i činnost provozoven stravovacích služeb v nákupních centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m2. Od 20.00 téhož dne začíná platit zákaz vstupu veřejnosti do provozoven stravovacích služeb. Bude platit každý den vždy od 20.00 do 6.00 druhého dne. Dále byl vyhlášen zákaz vstupu veřejnosti do posiloven, koupališť, wellnes služeb či saun, ale také do veřejných knihoven a galerií.

Vláda zakázala vstup na území České republiky pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí. Současně vláda stanovila, že dočasně znovu zavede ochranu vnitřních hranic s Německem a Rakouskem. Zákaz cestování přes hranice byl vydán také pro dopravce v mezinárodní silniční osobní přepravě u vozidel s kapacitou vyšší než 9 osob a pro přepravce v mezinárodní drážní přepravě.

Datum

12. Bře 2020