Wednesday, October 27, 2021

Ukončení příjmu žádostí v programu Ošetřovné pro OSVČ (únor)

Maximální částka podpory: 400kč/den

Rozhodné období: 1. až 28. 2. 2021

Příjem žádosti: od 19. 3. 2021 od 9:00 hod. do 19. 4. 2021 do 23:59 hod.

Způsob podání žádosti:

1. Originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15, Praha 1. Obálka musí být označena fpuno21.

2. prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpuno21 (preferováno – žádosti budou vyřízeny dříve), nebo pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem žadatele na „fpmpo20@mpo.cz“, do předmětu uvést fpuno21.

Formulář k vyplnění i s návodem, jak ho vyplnit, najdete na webu MPO.

Datum

19. Dub 2021