Wednesday, October 27, 2021

Ukončení příjmu žádostí v programu COVID-Nájemné III

Účel: Uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti.

Rozhodné období: 1. 10. 2020 – 31. 12. 2020 (říjen, listopad, prosinec, respektive 4. čtvrtletí 2020)

Příjem žádosti: 5. 2. 2021 – 8. 4. 2021.

Více na: www.mpo.cz

Datum

08. Dub 2021