Wednesday, October 27, 2021

Ukončení příjmu žádostí v programu COVID-Kultura III

Jednorázová podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění a literatura.

Rozhodné období: 1. 2. 2021 až 31. 3. 2021

Příjem žádosti: Žádosti o příspěvek bude možné podávat od 15. 2. – 15. 4. 2021.

Maximální částka podpory: Příspěvek je jednorázový, ve výši 60 tis. korun.

Více na: www.mpo.cz

Datum

15. Dub 2021