Sunday, October 24, 2021

Ukončení příjmu žádostí Inovace – Výzva VIII

V úterý 1. září 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VIII programu podpory INOVACE. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 1,5 mld. Kč. Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

Příjem žádostí bude ukončen 29. 1. 2021 ve 23:59:59.

Více na: www.mpo.cz

Datum

29. Led 2021