Wednesday, October 27, 2021

Ukončení příjmu do Výzvy XIII. programu podpory TECHNOLOGIE

1. října 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu XIII programu podpory TECHNOLOGIE. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 550 mil. Kč.

Míra podpory na jeden projekt činí maximálně 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a maximálně 35 % u středních podniků.

Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na dnešní den na 10:00.

Výzva a více informací na: www.agentura-api.org

Datum

02. Bře 2021 - 03. Bře 2021