Thursday, October 28, 2021

Ukončen příjem žádostí o podporu inovací v Plzni

Žádosti o dotaci lze předkládat od 1. 9. 2020 a příjem potrvá do 1. 10. 2020. Do konce roku pak proběhne vyhodnocení žádostí a výběr žadatelů k podpoře. Pokud nebude postačovat alokace prostředků, jsou připravena kritéria, na základě kterých bude proveden výběr z podaných žádostí. Budou například preferovány malé nebo střední firmy před velkými, dále žadatelé, kteří mají sídlo či provozovnu přímo v Plzni, firmy, kterým doposud nebyla schválena dotace z programu voucherů, firmy založené v posledních letech (od r. 2016) apod. Žádosti o dotaci přijímá Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň.

Veškeré dokumenty a informace k programu lze nalézt na stránkách:  www.bic.cz/vouchery, dokumenty potřebné pro podání žádosti o dotaci ve výzvě č. 2020 na www.bic.cz/vouchery2020.

Datum

01. Říj 2020