Sunday, October 24, 2021

Ukončen příjem žádostí o podporu COVID – Bus

Výše podpory se bude odvozovat od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu). Dále se bude zohledňovat samotná kapacita autobusu. Vzhledem k faktickému zamrznutí trhu až do konce školního roku je pak rozhodné období kalkulováno od 12. března až do 30. června 2020.

Výše příspěvku na sedačku podle emisní normy EURO autobusu  Dotace na sedačku a den
EURO II 15 Kč
EURO III 28 Kč
EURO IV 40 Kč
EURO V 62 Kč
EURO VI 135 Kč

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 10. 2020 od 00:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 25. 11. 2020

Žádost podejte na adrese: https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska/Vyzva-k-podani-zadosti-v-ramci-podpory-nepravideln

Více na: https://mdcr.cz/

Datum

25. Lis 2020