Wednesday, October 27, 2021

Ukončen příjem žádostí do programu COVID – Kultura II

Cílem Výzvy je poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře v rozhodném období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády limitovány, přesunuty nebo zrušeny.

O jednorázovou podporu z programu mohou zažádat OSVČ v oblasti kultury, které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády výrazně limitovány ve svém provozu či dané kulturní akce byly zrušeny či přesunuty.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 22. 10. 2020 od 9:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 22. 12. 2020 do 18:00

Žádost podejte na adrese: https://kultura.mpo.cz

Více na: https://www.mpo.cz/

Datum

22. Pro 2020