Wednesday, October 21, 2020

Ukončen příjem žádostí COVID – Kultura II

Cílem výzvy je poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře v rozhodném období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády limitovány, přesunuty nebo zrušeny.

O jednorázovou podporu z programu mohou zažádat OSVČ v oblasti kultury, které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády výrazně limitovány ve svém provozu či dané kulturní akce byly zrušeny či přesunuty.

Žádost podejte na adrese: https://kultura.mpo.cz

Výzva 2 na: www.mpo.cz

Datum

31. Pro 2020