Tuesday, October 19, 2021

Účinnost nového mimořádné opatření MZČR

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření s účinnsotí k 19. květnu 2020 ohledně povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

Mimořádné opatření v plném znění na: www.mzcr.cz

Datum

19. Kvě 2020