Wednesday, October 27, 2021

Termín pro podání přiznání a zaplacení daní bez sankcí

Termín odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob se posouvá na 18. srpna 2020.

Poplatníkům daně z příjmů fyzických a právnických osob se promíjí pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019 v případech, kdy je zákonná povinnost podat daňové přiznání do 1. dubna, resp. 1. července, bude-li daňové přiznání podáno a daň zaplacena do 18. srpna 2020.

Více na: www.financnisprava.cz

Datum

18. Srp 2020