Sunday, October 24, 2021

Spuštění žádostí do programu Czech Rise Up 2.0

Ve středu 18. listopadu MPO spustilo pokračování programu – Czech Rise Up 2.0, který se zaměří na oblast výzkumu a zdravotnictví. Podporováno bude i dokončení průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje, fáze klinického výzkumu, validace patentů a obdobných nehmotných aktiv či posouzení shody a certifikace.

Žádat mohou podnikatelé a výzkumné organizace. Podpora bude poskytována formou dotace a je účelově určena k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s projektem. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele na jeden projekt činí 10 milionů korun a míra podpory je stanovena ve výši 75 procent způsobilých výdajů projektu.

Žádosti je možné podávat pouze prostřednictvím datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu, ID: bxtaaw4, výhradním kontaktem pro veškeré dotazy týkající se programu je emailová adresa: CzechRiseUp2.0@mpo.cz.

Datum

18. Lis 2020