Tuesday, December 07, 2021

Spuštěn program COVID Praha

Záruční program COVID Praha usnadňuje živnostníkům, malým a středním podnikatelům aktivním na území hlavního města Prahy přístup k provoznímu financování v návaznosti na zmírnění hospodářských následků způsobených opatřeními proti šíření koronavirové infekce známé jako COVID-19. Program ČMZRB připravila ve spolupráci s hlavním městem Praha, je financován z Operačního programu Praha – pól růstu a je určen k profinancování projektů realizovaných na území hlavního města Prahy.

Českomoravská záruční a rozvojová banka ukončila příjem žádostí po deseti minutách.

Více informací: www.cmzrb.cz

Datum

21. Dub 2020

Čas

Celý den