červnová výzva pro OSVČ na hlavní činnost, které na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemohou vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o děti, které navštěvují školu, která byla uzavřena na základě usnesení vlády.

Datum zahájení příjmu žádostí: 15. 7. 2020 od 9:00

Datum ukončení příjmu žádostí: 14. 8. 2020 do 23:59

Online formulář bude dostupný na adrese: https://osetrovne.mpo.cz/info

Výzva v plném znění: zde.

Více na: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/