Sunday, October 24, 2021

Spuštěn dotační program na podporu zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje pro rok 2020 dotační řízení k poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 na odměny zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče. Podávat žádosti je možné od 5. 8. 2020 do 5. 9. 2020. Přímo řízeným organizacím MZ ČR bude na vyplacení odměn za stejných podmínek poskytnut provozní příspěvek od MZ ČR, tento dotační program pro ně není určen.

Žádost o dotaci

Výzva MZ ČR

Více na: www.mzcr.cz

 

Datum

05. Srp 2020