Sunday, October 24, 2021

Schváleny daňové úlevy pro podnikatele

Ministerstvo financí připravilo pro fyzické a právnické osoby balíček daňových úlev. Promine:

  • příslušenství daně a správních poplatků,
  • daně z přidané hodnoty,
  • příslušenství silniční daně.

podnikatelé budou mít možnost požádat o:

  • posečkání úhrady daně,
  • úpravu výše záloh nebo o výjimku z povinnosti daň zálohovat,
  • prominutí úroků a pokut za nepodání kontrolního hlášení,
  • prodloužení lhůty pro podání daňového tvrzení (a tím i úhrady daně).

Více informací:

www.vlada.cz

www.mfcr.cz

Datum

09. Dub 2020