Thursday, October 28, 2021

Rozšíření mimořádných opatření

Od dne 19. března 2020 se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest.

Pendleři se nově musí také podřídit kontrolám kvůli příznakům infekčního onemocnění při přechodu státní hranice a musí omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné minimum.

Od 19. března 2020 vláda zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin všem osobám mimo seniory nad 65 let, a to v čase od 10.00 do 12.00 hodin. Výjimku mají majitelé a zaměstnanci prodejny. Poskytovatelům lázeňské léčebně rehabilitační péče se zakazuje ode dne 19. března 2020 přijímat nové pacienty.

Více informací:

www.vlada.cz

Datum

18. Bře 2020