Thursday, October 28, 2021

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení za červen

Za měsíce červen, červenec a srpen 2020 vzniká nárok zaměstnavateli na odpuštění odvodů na sociální pojištní za zaměstnance, které odvádí zaměstnavatelé, tj. 24,8 % z hrubé mzdy. Pojistné sražené zaměstnancům ovšem musí být odvedeno. Podmínkou prominutí je:

  1. počet zaměstnanců účastnících se nemocenského pojištění v posledním dni každého jednotlivého kalendářního měsíce je 50 a méně. Za každý takový měsíc vzniká nárok na prominutí za tento měsíc.
  2. Nedošlo k hromadnému propouštění. Respektive počet zaměstnanců v pracovním poměru, zjištěný ke konci každého měsíce, se nesmí snížit o více než 10 % oproti stavu k 31. 3. 2020.
  3. Nedošlo k poklesu celkových mezd pod 90 % objemu březnových mezd.
  4. V daných měsících nesmí být čerpán Antivirus na uhrazení části mzdových nákladů.

Výjimkou je: zaměstnanec se mzdou vyšší než 1,5 násobek průměrné mzdy, tj. 52 253 Kč. Například: za zaměstnance s vyměřovacím základem 100 000 Kč se sníží vyměřovací základ pouze o 52 253 Kč.

Po splnění podmínek stačí pouze v měsíčním výkazu OSSZ uvést snížený vyměřovací základ a zaplatit snížené pojistné.

Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení zde: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=178568&pdf=1

Datum

30. Čvn 2020