Tuesday, October 19, 2021

PRAHA: zavádí povinné roušky na venkovních akcích a distanční výuku na VŠ

Do odvolání s účinností ode dne 21. září 2020 HSHMP zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve venkovních prostorech s několika výjimkami.

Více v Nařízení HSHMP č. 10/2020

Dále pak s účinností ode dne 21. září 2020 do 31. října 2020 HSHMP zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob, laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob a  klinickou a praktickou výuku a praxi.

Více v Nařízení HSHMP č. 12/2020

Datum

21. Zář 2020