Thursday, October 28, 2021

Poslední možnost podat žádost o Pětadvacítku

Žádosti o kompenzační bonus za první bonusové období se podávají až do 29. června. Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých s. r. o. mohou totiž požádat o kompenzační bonus za první bonusové období nejpozději do 60 dnů po skončení tohoto bonusového období.

Více na: https://www.businessinfo.cz/clanky/o-petadvacitku-mohou-podnikatele-zadat-az-do-29-cervna/

Datum

29. Čvn 2020