Thursday, October 28, 2021

Odpuštění plateb na důchodové a zdravotní pojištění pro OSVČ

Stát všem OSVČ (hlavní i vedlejší výdělečná činnost) od března do srpna promine povinnost platit zálohy na důchodové pojištění.

  • OSVČ, které platí minimální zálohy, jsou povinné platby na důchodové pojištění odpuštěné v plné výši. 
  • OSVČ s vyšší než minimální zálohou od března do srpna nemusí platit celé zálohy. V ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně měli odvádět. 

Tato doba se jim bude i nadále započítávat do důchodového pojištění. Podobně mají být živnostníkům mimořádnou novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění odpuštěny i povinné platby na zdravotní pojištění.

Více informací:

www.vlada.cz

www.mpsv.cz

www.mvcr.cz

Datum

23. Bře 2020