Thursday, October 28, 2021

Konec období uznatelnosti nákladů Programu Antivirus

Období uznatelnosti nákladů: 12. března 2020 (včetně) až 31. května 2020. Původně stanovená lhůta do 30. dubna byla prodloužena!

Prodloužení lhůty uznatelnosti výdajů bylo schválenou vládou usnesením vlády č. 481 ze dne 27. dubna 2020. Prodloužení lhůty uznatelnosti výdajů se vztahuje jak na nově uzavírané dohody, tak na dohody již uzavřené.

Více na: www.mpsv.cz

Datum

31. Kvě 2020