Tuesday, October 19, 2021

Inovace – Zahájení Výzvy VIII

V úterý 1. září 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VIII programu podpory INOVACE. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 1,5 mld. Kč. Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

Příjem žádostí je zahájen dnes 15. 10. 2020 od 8:00 a ukončen bude 29. 1. 2021.

Více na: www.mpo.cz

Datum

15. Říj 2020