Thursday, October 28, 2021

Finanční výpomoc pro OSVČ

Pro osoby samostatně výdělečně činné, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti, vláda schválila finanční příspěvek. Stát vyplatí 424 korun za den, tedy necelých 14 000 korun za měsíc, všem živnostníkům, kteří pečují o děti 6 až 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny.

Vláda rozhodla také o dalším finančním posílení úvěrového programu COVID kvůli velkému zájmu podnikatelů, a to vypsáním dalšího úvěrového programu COVID II. V rámci programu COVID II bude ČMZRB poskytovat záruky za úvěr komerční banky spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků. V prvním kroku je tedy nutné začít vyřizovat úvěr u některé ze spolupracujících bank. Délka vyřízení úvěru bude dána rychlostí úvěrového procesu příslušné úvěrující banky. Záruka ČMZRB bude vyřízena během několika pracovních dní, pokud budou dodány kompletní podklady.

Více informací:

www.vlada.cz

www.cmzrb.cz

 

Datum

19. Bře 2020