Thursday, October 28, 2021

Další výjimky pro nošení roušek

Vláda od 25. května na základě příznivé epidemiologické situace zmírňuje povinnost nošení roušek na veřejnosti.

Nadále však bude platit povinné používání roušek ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště; v prostředcích veřejné dopravy, včetně taxislužby; na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň 2 osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Více na: www.mzcr.cz

Datum

25. Kvě 2020